Jouw Eigen Plek - JEP

When you live in a world you don't fit in. Create a new one.

JEP is een initiatief van Marjan Staritsky, ontstaan vanuit een combinatie van eigen ervaringen en professionele kennis. Volg JEP op facebook.

Missie


Iedereen die geboren wordt, heeft een eigen plek op aarde. Steeds vaker zijn er jonge mensen die hun eigen plek niet vanzelf weten te vinden en daardoor dreigen vast te lopen in hun leven. Voor hen moet tijdig begeleiding op maat bestaan die er op gericht is om (weer) op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. 

Ieder mens heeft ook een eigen-waarde voor onze samenleving. Onze maatschappij is vooral gericht op waarden als kennis en prestatie. Andere waarden zoals vertrouwen, verbinding, eigenheid lijken van ondergeschikt belang. We willen graag dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Er wordt gestreefd naar een participatie-maatschappij. Toch is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om te kunnen participeren. Vooral als je merkt dat je informatie anders tot je neemt dan wordt aangeboden op school; misschien heb je een andere leerstijl of sluit het onderwijs niet aan bij jouw mogelijkheden.

JEP wil jonge mensen laten ervaren welke unieke eigen-waarde ze hebben in de samenleving. Ieder groot project is ooit klein begonnen. En zo gaat het ook met het ontdekken van je kwaliteiten en deze kunnen inzetten. Wat kun je vandaag, in je eigen omgeving doen? Welke stap kun je zetten? Ook jij bent van grote waarde voor de wereld. Ook jij hebt recht op een eigen plek om vanuit eigen waarde, op je eigen manier deel te nemen en bij te dragen aan deze wereld. Niemand anders dan jij zelf kan dit doen. 
 
Visie 

JEP hanteert een holistische mensvisie. Dat wil zeggen dat geest en lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We willen vooral begeleiden vanuit mens-zijn.

Vanuit de gedachte dat iedereen een eigen, unieke plek heeft biedt JEP leer- en ontwikkeltrajecten aan jongeren, om te onderzoeken wie je bent, wat je kracht is en wat voor jou minder goed werkt. Het doel is om de weg te vinden op school, terug te keren naar school of begeleiding naar een passende beroepsopleiding.
Jongeren/jongvolwassenen leren (weer) de regie en verantwoordelijkheid over hun eigen leven te nemen. Met meer of minder begeleiding. We luisteren zonder oordeel, structureren en begrenzen waar nodig. Een verbindende schakel tussen thuis, zorg, onderwijs en werk.
 

Aanbod

  • Maatwerk daginvulling – in overeenstemming met omgeving en evt. andere hulpverleners en school

  • Individuele begeleiding en coaching

  • Cactustraining (omgaan met stress en overprikkeling) – ook voor scholen en instellingen

Onderdelen die aan bod komen in een dag/weektraject:

  • Leefstijl (voeding, beweging, zelfzorg) 

  • Weerbaarheid (assertiviteit, sociale vaardigheden) 

  • Bewustwording (mindfulness, yoga, stressregulatie) 

  • Groepsdynamiek (intervisie en zelfervaring/zelfreflectie)

  • Natuurbeleving (buitenactiviteiten, zorg voor plant en dier

  • Zelfexpressie (tekenen, schilderen, vilten, muziek) 

Binnenkort heeft JEP een eigen website

Jij mag zijn zoals je bent,

om te worden die je bent,

maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden op jouw manier

 en in jouw eigen tijd.

(naar Anna Terruwe) 

© 2020

KiYojo Schreursweg 10 7451 RG Holten

T: 0643071865

Marjan Staritsky  CAT-therapeut level 3 

KvK 51823152  btw-id NL001663868B24

cat_complementair_2020_internet.jpg
gat_schild_2020_internet.png

Levenskracht in beweging